Akademia Dietetyki

Akademia Dietetyki – kim jesteśmy?

Akademia Dietetyki jest placówka oświatową, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.4430.6.11.2011.

Jako placówka oświatowa specjalizująca się w dietetyce. Akademia Dietetyki podnosi kwalifikacje i uzupełnia wiedzę wszystkich pragnących rozpocząć swoją karierę w poradnictwie żywieniowym – specjalistów żywienia człowieka, dietetyków, promotorów zdrowia i innych zawodów pośrednio związanych lub łączących swoją profesję z dietetyką.

Program nauczania oraz prowadzący zajęcia wykładowcy zostali zatwierdzeni przez Wydział Edukacji Miasta Łodzi. Wysoce wykwalifikowana kadra specjalistów to nie tylko wykładowcy z pasją do nauczania, ale przede wszystkim wieloletni praktycy będący na bieżąco z nowościami i trendami pojawiającymi się w dietetyce.

Akademia Dietetyki to instytucja szkoleniowa zajmująca się od pięciu lat kursami zawodowymi z dietetyki oraz szkoleniami dokształcającymi dietetyków i specjalistów żywienia z całej Polski.

Akademia Dietetyki działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.10/00044/2006.

Organem założycielskim i jednostką prowadzącą Akademię Dietetyki jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 07.07.2005 pod numerem KRS 0000237612, 90-243 Łodz, ul.Jaracza 82/20, NIP 725-190-19-68, Regon 10005407.

Doświadczenie i kadra wykładowców

Na doświadczenie Akademii Dietetyki składa się 5 lat realizowanych kursów na terenie całej Polski oraz ponad 30 wykładowców dietetyki będących nie tylko świetnymi dydaktykami akademickimi, ale przede wszystkim ludźmi z pasją do żywienia i ogromnym doświadczeniem popartym praktyką. Wszystko to sprawia, że placówka oświatowa Akademia Dietetyki jest liderem na rynku szkoleniowym z dietetyki i żywienia.

Stały rozwój interdyscyplinarnej nauki jaką jest dietetyka stawia nowe wyzwania i potrzeby. Obecnie obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie na dietetyków, specjalistów żywienia, zajmujących się konkretną wąską dziedziną dietetyki m.in. dietetyką sportową, żywieniem dzieci. Platforma edukacyjna kursdietetyki.pl pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę od najlepszych wykładowców Akademii Dietetyki.

Nowoczesne innowacyjne metody nauczania

Kursy online realizowane na platformie to połączenie specjalistycznej naukowej wiedzy z dietetyki z innowacyjnymi metodami nauki.  Przyjazny i prosty w obsłudze panel użytkownika platformy daje możliwość stałego monitorowania swoich postępów. Krótkie merytoryczne filmy nie nudzą tylko zachęcają do obejrzenia i kontynuacji lekcji. Krok po kroku użytkownik ma możliwość wyćwiczenia zdobytej wiedzy poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach składających się z quizów, łamigłówek i testów. Nieograniczony, nielimitowany dostęp do filmów i ćwiczenia daje możliwość powtarzania materiału i weryfikacji zdobytej wiedzy.

kursy online dietetyki

Nauka nie musi być nudna. Materiał filmowy umieszczony na platformie daje możliwość interaktywnego uczenia się przez powtarzanie. Około 5 – 15 minutowe filmy nie męczą a krótkie ćwiczenia od 6 do 12 pytań sprawdzają zdobytą wiedzę. Egzamin kończący kurs online użytkownik może poprawiać nieograniczoną ilość razy.

Platforma edukacyjna jest dostępna na urządzenia mobilne. Filmy i ćwiczenia działają zarówno na komputerach stacjonarnych jak i tabletach. Użytkownik może je realizować zarówno w drodze do pracy jak i podczas wypoczynku. Całodobowy 6 miesięczny (24 tygodnie) dostęp do kursu daje możliwość samodzielnego rozplanowania kursu i realizacji w wolnym czasie. Pasek postępu zapisuje elementy ukończone kursu. Kursant nie musi docierać do placówki i rezerwować czasu jak było to do tej pory na kursach stacjonarnych. Tempo i plan kursu ustala użytkownik sam i dostosowuje do swojego planu dnia.