Akredytacja Kuratora Oświaty

Akademia Dietetyki jest placówką oświatową, której została przyznana Akredytacja Kuratorium Oświaty w Łodzi (siedziba znajduje się na terenie miasta Łodzi).

Akredytacja Kuratorium Oświaty w Łodzi

Kurator Oświaty w Łodzi w ramach przyznania Akredytacji poddał ocenie:

  • zatrudnioną kadrę i jej kwalifikacje
  • systematyczność, sposób i narzędzia oceny zatrudnionej kadry
  • nasze programy nauczania
  • nasze środki dydaktyczne
  • materiały metodyczno – dydaktyczne udostępniane słuchaczom
  • sposoby i narzędzia do ewaluacji prowadzonego procesu kształcenia

Zobacz decyzję Kuratorium Oświaty w Łodzi:

Akredytacja Kuratora Oświaty
5 (100%) 1 vote