Zaświadczenia

Kurs dietetyki online z certyfikatem – dokumenty po ukończeniu kursu dietetyki

Akademia Dietetyki jako placówka oświatowa, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i ma możliwość wystawiania dokumentów i zaświadczeń o ukończeniu kursów.

Absolwent kończący kurs dietetyki z certyfikatem otrzymuje:

Dyplom Specjalisty w zakresie żywienia – dokument potwierdzający zdobyte kwalifikację. Kursant otrzymuje po ukończeniu kursu dietetyki i zdaniu egzaminu online.*

Zaświadczenie MEN – dokument wydawany na podstawie prawnej Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej tj. § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.*

Certyfikat ukończenia kursu dietetyki – dostępny automatycznie po zdanym egzaminie. Jeden certyfikat w języku polskim, drugi w języku angielskim. Na certyfikacie nie widnieje żadna informacja mówiąca o trybie prowadzonych zajęć – kursu online. Umieszczone są natomiast następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, tytuł kursu, data pobrania certyfikatu oraz zindywidualizowany numer rejestru certyfikatu.

* dokumenty kursant otrzymuje pocztą w sztywnej okładce po ukończonym kursie i zdaniu egzaminu na platformie. 

Dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia MEN są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Polsce a także w Unii Europejskiej.

Zdobądź prestiżowy, wiarygodny dokument po ukończeniu kursu dietetyki online. Potwierdź swoje kwalifikacje.

Wzory wydawanych dokumentów:

• Dyplom Specjalisty w zakresie żywienia

dyplom specjalisty żywienia - Akademia Dietetyki

• Zaświadczenie MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej)

• Kurs dietetyki online z certyfikatem – jeden w języku polskim i drugi w języku angielskim:

Certyfikat po kursie dietetyki online

Zaświadczenia
3.8 (75.81%) 43 votes