Wodorowęglan sodu – jaka jest jego rola w diecie sportowca?

Sportowcy stosują wiele różnych strategii, aby poprawić swoje wyniki, w tym odzież i obuwie, reżimy treningowe, diety i środki ergogeniczne. Uważa się, że stosowanie środków ergogenicznych jest szeroko rozpowszechnione. Jednym z bardziej popularnych środków ergogenicznych jest zastosowanie wodorowęglanu sodu lub cytrynianu sodu, określanych zbiorczo jako „bufory”. Substancje te potencjalnie zapewniają organizmowi dodatkową odporność na zmęczenie spowodowane szkodliwymi zmianami w równowadze kwasowo-zasadowej wywołanymi różnymi trybami ćwiczeń i czasem trwania. Popularność buforowania zaowocowała licznymi badaniami sięgającymi lat trzydziestych XX wieku, które trwają do dziś. Kwestie związane z buforowaniem dotyczą wielkości dawki, czasu spożycia i rodzaju ćwiczeń.

Kurs dietetyki online - Żywienie w sporcie

Według najnowszej literatury wodorowęglan sodu (NaHCO3) został zaproponowany jako środek wspomagający wydolność poprzez zmniejszenie kwasicy podczas wysiłku.  Wodorowęglan krwi (HCO3-) jest częścią kwasowo-zasadowego, homeostatycznego systemu buforowego, który ma kluczowe znaczenie dla regulacji pH krwi i wspomagania funkcji metabolicznych. Jeśli pH krwi jest zbyt zasadowe, proton (H+) rozpuszcza się z kwasu węglowego (H2CO3) tworząc HCO3-. Natomiast  jeśli pH krwi jest zbyt kwaśne, HCO3- wiąże proton (H+) co powoduje, że H2CO3 ponownie dysocjuje na wodę (H2O) i dwutlenek węgla (CO2). Prowadzi to do przyspieszenia oddechu, próbując wydychać CO2 i przywrócić równowagę kwasowo-zasadową. Dodatkowa zdolność buforowania egzogennego HCO3- prowadzi do zwiększenia ilości mleczanu we krwi po wysiłku, co podejrzewa się, że jest spowodowane większym wypływem H+. Wydaje się również, że dodanie wodorowęglanu sodu (NaHCO3) wpływa na: rozkład fosfokreatyny (PCr) i gromadzenie się nieorganicznego fosforanu (Pi), wewnątrz- i zewnątrzkomórkową dystrybucję metabolitów i inne silne jony (Na +, K + i Cl), które wydają się przyczyniać do zwiększenia wydajności.

Czas trwania ćwiczen a suplementacja NaHCO3

Czas trwania ćwiczeń może być istotny dla suplementacji NaHCO3. Nie można tego jednak potwierdzić, ponieważ wyniki w literaturze są bardzo niespójne i trudne do porównania, jest to spowodowane tym, że w badaniach uwzględniono różne dyscypliny i różne protokoły ćwiczeń. Co więcej wyniki różniły się, nawet jeśli zastosowano te same protokoły ćwiczeń i suplementacji. Ponadto skutki uboczne wywołane przez NaHCO3 mogły mieć działanie ergolityczne, ponieważ niewielu uczestników wykazało spadek wydajności po suplementacji. W związku z tym potrzeba dalszych badań, aby wyjaśnić jak czas trwania ćwiczeń może wpływać na rodzaj i wielkość suplementacji NaHCO3.

Czy suplementacja NaHCO3 jest skuteczna?

Na podstawie ilości danych odnoszących się do wodorowęglanu sodu i cytrynianu sodu jako środków buforujących można założyć, że oba są skuteczne Warto pamiętać, aby trenerzy i sportowcy przetestowali swoją reakcję na użycie buforów w celu poprawy własnych wyników przed każdą konkurencją, ponieważ każdy organizm reaguje indywidualnie. Ważne jest aby wiedzieć, że oba bufory mogą przyczyniać się do zaburzeń żołądkowo-jelitowych i mogą nie być dobrze tolerowane przez wszystkich sportowców. Z badań wynika, że około 10% nie toleruje dobrze tych substancji. Warto również zbadać obciążenie długoterminowe, aby zrównoważyć wszelkie potencjalne zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego. Według najnowszych badań, wydaje się, że zarówno krótkoterminowe, jak i długotrwałe ćwiczenia o wysokiej intensywności mogą skorzystać na ergogenicznym działaniu tych buforów. Obejmuje to czynności, które mogą nie być uważane za typowo sporadyczne (np. Judo). Wreszcie, niektóre badania sugerują, że spożywanie buforów może przynieść korzyści również ćwiczeniom o wysokiej intensywności i dłuższym czasie, ale to również wymaga dokładniejszego zbadania.

Kurs dietetyki online - Żywienie w sporcie

Źródła:

Autor:

Małgorzata Jasek

Wodorowęglan sodu – jaka jest jego rola w diecie sportowca?
5 (100%) 3 votes

Zobacz również