Zaświadczenia MEN

Podstawą prawna wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu online dietetyki jest rozporządzenie § 18 ust. 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Akademia Dietetyki jest placówką objętą systemem oświaty, dzięki czemu ma prawo wydawania zaświadczeń MEN potwierdzających uzyskane przez kursanta umiejętności i kwalifikację zawodowe.

Wzór zaświadczenia MEN

Każda osoba, która ukończyła kurs online dietetyki otrzymuje zaświadczenie (MEN) o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zaświadczenie MEN po kursie

Kursant, który ukończył szkolenie online oraz egzamin na platformie edukacyjnej kursdietetyki.pl uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu:

  • Żywienie w sporcie
  • Zasady żywienia dzieci
  • Żywienie kobiet w ciąży i karmiących piersią

Dostawa zaświadczenia MEN po kursie

Platforma edukacyjna po ukończeniu kursu online generuje certyfikat dostępny dla kursanta od razu po zdaniu egzaminu na platformie. Akademia Dietetyki wydaje zaświadczenie MEN dla uczestnika kursu od razu po zdaniu egzaminu online przez kursanta.

Wysyłka kompletu dokumentów: zaświadczenia MEM i dyplomu specjalisty żywienia odbywa się pod koniec każdego miesiąca.

Zaświadczenia MEN
4.9 (98.18%) 11 votes